Služby lázní Vráž


Sauna

Bazén

Recepce

Parkování

Procedury

Restaurace

Máte dotaz?


732 444 902

vraz@e-lazne.eu

Vráž 1, 398 32 Vráž

Indikace

Indikační seznam lázní Vráž

 • VI/2 – polyneuropatie s paretickými projevy (K, P)
 • VI/3 – kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem (K, P)
 • VI/7 – roztroušená sklerosa a jiná demyelinizační onemocnění v remisi (K, P)
 • VI/8 – nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní (K, P)
 • VI/9 – syringomyelie s paretickými projevy (K)
 • VI/10 – dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti (K, P)
 • VI/11 – Parkinsonova nemoc (K, P)
 • VII/1 – revmatoidní artritis I. až IV. stadia včetně juvenilní artritis (K, P)
 • VII/2 – Bechtěrevova nemoc (ankylozující spondylitis) (K, P)
 • VII/3 – ostatní séronegativní spondartritis ( psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní – parainfekční ) a sekundární artritis (K, P)
 • VII/4 – mimokloubní revmatismus a difúzní onemocnění pojiva (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy) (K, P)
 • VII/5 – osteoporóza s komplikacemi a kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání (K, P)
 • VII/6 – bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání (K, P)
 • VII/7 – koxartroza a gonartroza (K, P)
 • VII/8 – artrózy v ostatních lokalizacích a artropatie (K, P)
 • VII/9 – chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu (K, P)
 • VII/10 – stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady (K)
 • VII/11 – stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního (K, P)
 • VII/12 – stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybaven protézou (K)

K – komplexní lázeňská léčba

P – příspěvková lázeňská léčba