Instagram

Návštěvnost českých lázní

31.12.2021
Lázně

Vývoj návštěvnosti lázní v letech 2000 - 2021

Rádi bychom Vám poskytli informace o vývoji návštěvnosti v českých a moravských lázních v letech 2000 – 2021. První graf zachycuje vývoj počtu návštěvnosti. V počátečních čtyřech sledovaných letech je návštěvnost skoro vyrovnaná, k prvnímu nárůstu dochází kolem roku 2006. V roce 2007 navštívilo české lázně celkem 650 675 hostů, z nichž 317 023 byli cizinci a 333 652 domácí. Po slibně nastartovaném vývoji ovšem přichází hospodářská krize v roce 2008 a v následujících dvou letech dochází k mírnému propadu návštěvnosti. Prozatímní vrchol představuje rok 2019, kdy počet návštěvníků lázní atakuje hranici 900 000 včetně cizinců. Další rok už byl ve znamení "restrikcí ze strany vlád kvůli epidemii covid-19". Celková kapacita lůžek činí 46 258. Mezi nejnavštěvovanější lázně patří dlouhodobě Karlovy Vary, dále Mariánské LázněFrantiškovy Lázně, Luhačovice, Poděbrady, Jáchymov a Teplice.

 

Vývoj návštěvnosti

 

Graf prezentuje návštěvnost českých klientů v letech 2000 - 2021.

Druhý graf zachycuje složení zahraničních návštěvníků ve stejném sledovaném období. Na prvním místě se tradičně usazují Němci s podílem téměř 70 %, druhé místo patří Rusům a třetí Rakušanům. Další národnosti představují staticky nevýznamnou veličinu. Do popředí se v absolutních počtech příjezdů dostávají také turisté z asijských zemí. Například z Tchaj-wanu jich do lázní přijelo v roce 2019 více jak 13 tisíc. V lázních se ovšem ubytují pouze na 1 noc. Podobně se chovají i turisté z Číny či Jižní Korey.