Indikace

Indikační seznam lázní Karlova Studánka

Lázně Karlova Studánka léčí převážně dýchací obtíže, ale v indikačním seznamu jsou také onkologická onemocnění, onemocnění pohybového aparátu a další. Zde si můžete přečíst kompletní indikační seznam.

 

I. NEMOCI ONKOLOGICKÉ:

I/1 – Zhoubné nádory, po ukončení komplexní onkologické léčby, bez známek recidivy.

 

II. NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ:

II/1 - Symptomatická ischemická choroba srdeční.

II/2 - Stav po infarktu myokardu.

II/3 - Hypertenzní nemoc II. až III. stupně.

II/4 - Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. nebo zánětlivém.

II/5 - Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách, chronický lymfatický edém.

II/6 – Stavy po kardiochirurgických výkonech.

II/7 – Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).

II/8 - Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hrudní  aorty.

II/9 – Stavy po transplantaci srdce.

 

IV. NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ:

IV/1 - Diabetes mellitus.

IV/2 - Stavy po totální thyreoidektomii, Hypotyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.

IV/3- Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (artropatie, myopatie).

 

V.  NETUBERKULOZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ:

V/1 - Stavy po operacích horních (HCD) a dolních cest dýchacích (DCD), stavy po transplantaci plic.

V/2 - Poškození laryngu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení (učitelé, duchovní apod.), stavy po fonochirurgické léčbě.

V/3 - Stavy po komplikovaném zánětu plic.

V/4 - Bronchiektazie, recidivující záněty DCD a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání.

V/5 - Astma bronchiale, chronická obstrukční plicní nemoc.

V/6 - Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení.

V/7 -Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na HCD, DCD.

 

VI. NEMOCI NERVOVÉ:

VI/2 - Polyneuropatie s paretickými projevy.

VI/3 - Kořenové syndromy s iritačně - zánikovým syndromem.

VI/6 – Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.

VI/8 – Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.

VI/9 – Syringomyelie s paretickými projevy.

VI/11 - Parkinsonova nemoc (netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky).

 

VII. NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ:

VII/1 - Revmatoidní artritis I. až IV. stadia včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambul. péče.

VII/2 - Ankylozující spondylitis  (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčená v rámci ambul. péče.

VII/3- Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambul. péče, (např. psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní - parainfekční). Sekundární artritis, soustavně léčená v rámci amb. péče.

VII/4 - Mimokloubní revmatismus soustavně léčený v rámci ambul. péče, difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambul. péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom).

VII/6 - Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů nebo kloubů (včetně onemocnění z vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání dle jiného právního předpisu).

VII/7  -  Koxartróza, gonartróza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.

VII/8  - Artrózy v ostatních lokalizacích, Artropatie.

VII/9 - Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.    

VII/10 - Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.

VII/11- Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích, včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní (ve stadiu možného rehabilitačního zatěžování – nikoliv v návaznosti na bezprostřední pooperační stav).

VII/12 – Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.

 

IX. DUŠEVNÍ PORUCHY:

IX/1 - Psychózy ve stádiu remise.

IX/2 - Těžké neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.

 

X. NEMOCI KOŽNÍ:

X/1 - Atopický ekzém.

X/2 - Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.