Služby Konstantinových Lázní


Sauna

Klimatizace

Kavárna

Bazén

Recepce

Parkování

Procedury

Wellness

Restaurace

Bezbariérový

Máte dotaz?


732 444 902

konstantin@e-lazne.eu

Plzeňská 58, 349 52 Konstantinovy Lázně

Indikace

Co se léčí v Konstantinových Lázních?

Indikační seznam Konstantinových Lázní:

 

Onkologické nemoci

I/1 - Zhoubné nádory – nádory prsu, nádory prostaty

 

Oběhové ústrojí

II/1 Symptomatická ischemická choroba srdeční

II/2 Stav po infarktu myokardu

II/3 Hypertenzní nemoc II. až III. stupně hodnocení hypertenzní nemoci

II/4 Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. nebo zánětlivém

II/5 Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách, chronický lymfatický edém

II/6 Stavy po kardiochirurgických výkonech typu: náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou, rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor, chirurgická revaskularizace myokardu – koronární arteriální bypass (CABG), operace vrozených srdečních vad u dospělých, operace výdutě levé komory, operace nádorů srdce, operace osrdečníku, operace hrudní aorty

II/7 Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA)

II/8 Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hrudní aorty. Stavy po perkutánní transluminární angioloplastice

II/9 Stavy po transplantaci srdce

 

Diaetes

IV/1 Diabetes mellitus

 

Nervové onemocnění

VI/2 Polyneuropatie s paretickými projevy

VI/3 Kořenové syndromy s iritačně - zánikovým syndromem

VI/6 Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce

VI/8 Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerartivní

VI/9 Syringomyelie s paretickými projevy

VI/11 Parkinsonova nemoc (netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky)

 

Onemocnění pohybového ústrojí

VII/1  Revmatoidní artritis I. - IV. stadia hodnocení revmatoidní artritis včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče

VII/2 Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulatní péče

VII/3 Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní - parainfekční), sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče

VII/4 Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče. Difuzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).

VII/6  Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání)

VII/7  Koxartróza, gonartróza v soustavné ambulatní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře

VII/8 Artrózy v ostatních lokalizacích, artropatie

VII/9 Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulatní rehabilitační péči

VII/10 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady

VII/11 Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích, včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulatní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní

VII/ Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou