Obchodní podmínky

1. Úvod
PhDr. Zdeňka Macková
Relax & Wellness
Komenského 677
789 61 Bludov

je oprávněna jako smluvní partner nabízet a zprostředkovávat pobyty dle níže uvedených podmínek. 

Relax & Wellness zveřejňuje svou nabídku na svých internetových stránkách.

2. Uzavření smluvního vztahu

Uzavření smluvního vztahu mezi Relax & Wellness a zákazníkem je provedeno v následujících krocích:

  • objednávka služeb
  • potvrzení objednávky služeb (stanovení jejich rozsahu)
  • platba
  • závazné zaknihování
  • doručení formulářů

2.1 Objednávka služeb

Jednotlivé služby je možno objednat:

  • prostřednictvím on-line formuláře na internetových stránkách
  • prostřednictvím telefonu a vyplněním on-line formuláře na internetových stránkách

Objednávka výše uvedenými způsoby není závazná. 
Relax & Wellness si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které obsahují nesprávné údaje, jsou rozporuplné nebo případně neúplné. 
V případě odmítnutí objednávky se zprostředkovatel pokusí kontaktovat zákazníka, pokud zákazník uvedl své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

2.2 Potvrzení objednávky služeb
Zákazník na základě objednávky obdrží informace o volné kapacitě a možnosti pobytu. Pokud pobyt potvrdí, stává se objednávka závaznou.

2.3 Voucher k pobytu
Zákazník obdrží voucher, kterým se prokáže v lázních nebo wellness hotelu. Tímto je objednávka závazná a vztahují se na ni storno podmínky. 

2.4 Platba
Relax & Wellness je oprávněn zvýšit cenu pobytu v případě, bude-li navýšena cena ze strany poskytovatelů služeb, nejpozději však do 20 dnů před termínem nástupu. Ceny uvedené v nabídce zprostředkovatele jsou konečné (stanovené pořadatelem služby) a jako takové jsou ze strany pořadatelů služeb zaručeny. 

2.4.1 Způsob platby
Zákazník se zavazuje uhradit celkovou částku v plné výši dle pokynů na účet Relax & Wellness ještě před svým nástupem na pobyt. Vyjímečně je možné dohodnout i platbu na místě. 

3. Stornopodmínky:
Zruší-li zákazník objednané a potvrzené služby, platí následující stornovací podmínky :

Zrušení 30 – 22 dní před nástupem : 30 % z ceny objednaných služeb

Zrušení 21 – 15 dní před nástupem : 50 % z ceny objednaných služeb

Zrušení 14 – 8 dní před nástupem: 80 % z ceny objednaných služeb

Zrušení 7 – 1 den před nástupem: 100 % z ceny objednaných služeb

Obě strany budou respektovat, že v případě storna z titulu tzv. vyšší moci nebudou stornopoplatky účtovány. Jedná se o tyto důvody: živelní pohroma, úmrtí člena rodiny, akutní onemocnění spojené s pracovní neschopností. Tyto důvody musí být zákazníkem prokazatelně doloženy zprostředkovateli.
V těchto případech zákazník platí pouze manipulační poplatek ve výši Kč 200,-.

4. Závěrečné ustanovení:
Odesláním objednávky Relax & Wellness zákazník bere na vědomí tyto obchodní podmínky a souhlasí s nimi.