Lázně Teplice nad Bečvou


Nabízené pobyty 2020


Služby lázní Teplice nad Bečvou


Sauna

Klimatizace

Zavazadla

Kavárna

Bazén

Recepce

Parkování

Procedury

Lobby

Wellness

Restaurace

Máte dotaz?


732 444 902

teplice@e-lazne.eu

Teplice nad Bečvou č.p. 47, 753 01

Indikace

Indikace/kontraindikace

Lázně Teplice nad Bečvou jsou známy svou léčbou kardiovaskulárních onemocnění, ale léčí také jiná onemocnění. Zde si můžete projít celý indikační seznam.

 

Indikační skupina I. - Nemoci onkologické

I/1  Zhoubné nádory

 

Indikační skupina II. - Nemoci oběhového ústrojí

II/1          Symptomatická ischemická choroba srdeční
II/2 Stav po infarktu myokardu
II/3 Hypertenzní nemoc II. až III. stupně
II/4 Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b nebo zánětlivém
II/5 Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách; chronický lymfatický edém
II/6 Stavy po určitých kardiochirurgických výkonech
II/7 Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice
II/8 Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hrudní aorty; stavy po perkutánní transluminární angioplastice
II/9 Stavy po transplantaci srdce

 

Indikační skupina IV. - Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

IV/1      Diabetes mellitus

 

Indikační skupina VI. - Nemoci nervové

VI/2  Polyneuropatie s paretickými projevy
VI/3 Kořenové syndromy s iritačně zánikovým syndromem
VI/6      Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce
VI/8   Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní
VI/9 Syringomyelie s paretickými projevy
VI/11 Parkinsovona nemoc

 

Indikační skupina VII. - Nemoci pohybového ústrojí

VII/1 Revmatoidní artritis I. až IV. stadia
VII/2   Bechtěrevova nemoc
VII/3   Ostatní séronegativní spondartritis, sekundární artritis
VII/4 Mimokloubní revmatismus, difúzní onemocnění pojiva
VII/6 Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů
VII/7 Koxartróza, gonartróza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře
VII/8 Artrózy v ostatních lokalizacích, artropatie
VII/9 Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči
VII/10  Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady
VII/11 Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích, včetně páteře
VII/12 Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je klient vybavený protézou
VII/99        Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady, ve kterých se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele akutní lůžkové péče

 

 

Kontraindikace

Kontraindikace jsou stavy nevhodné k lázeňské léčbě a pobytu v Lázních Teplice nad Bečvou.

 

Kouření

Těhotenství

Věk do 18 let (výjimku tvoří pobyty dětí v Dětské léčebně a vstup do bazénu)

Inkontinence moče a stolice

Všechny nemoci v akutním stádiu

Akutní psychózy a duševní poruchy

Akutní horečnatá onemocnění

Alkoholismus a toxikománie, stavy pod vlivem alkoholu a psychotropních látek

Nemoci přenosné z člověka na člověka, např. AIDS a jiné infekční nemoci a bacilonosičství

Epilepsie (nástup možný pouze s vyjádřením neurologa)

Opakující se profuzní krvácení v posledních 12 měsících (léčba je možná po vyjádření hematologa)

Kachexie – stav dlouhodobé podvýživy, BMI méně než 16,5

Onkologická onemocnění (léčba je možná po vyjádření onkologa)

Neléčený vysoký krevní tlak, selhávání srdce a maligní arytmie – neplatí pro indikační skupinu II

Onemocnění kůže nebo porucha integrity kůže

Snížená možnost komunikace nebo neschopnost dodržovat léčebný a domácí řád 

Transitorní stavy zmatenosti, demence, stavy se sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný řád

Stavy po trombózách dolních končetin, povrchové do 6 týdnů, hluboké do 3 měsíců, mohutné varixy u masáží nohou, celotělových masáží a vířivých lázní dolních končetin