Návštěvnost českých lázní

Vývoj návštěvnosti lázní v letech 2000 - 2011

Rádi bychom Vám poskytli informace o vývoji návštěvnosti v českých a moravských lázních v letech 2000 – 2011. První graf zachycuje vývoj počtu návštěvnosti. V počátečních čtyřech sledovaných letech je návštěvnost skoro vyrovnaná, k prvnímu nárůstu dochází kolem roku 2006. V roce 2007 navštívilo české lázně celkem 650 675 hostů, z nichž 317 023 byli cizinci a 333 652 domácí. Po slibně nastartovaném vývoji ovšem přichází hospodářská krize v roce 2008 a v následujících dvou letech dochází k mírnému propadu návštěvnosti. Prozatímní vrchol představuje rok 2011, kdy počet návštěvníků lázní atakuje hranici 700 000.Celková kapacita lůžek činí 46 258. Mezi nejnavštěvovanější lázně patří dlouhodobě Karlovy Vary, dáleMariánské LázněFrantiškovy Lázně, Luhačovice, Poděbrady, Jáchymov a Teplice.

Návštěvnost českých lázní

Druhý graf zachycuje složení zahraničních návštěvníků ve stejném sledovaném období. Na prvním místě se tradičně usazují Němci s podílem téměř 70 %, druhé místo patří Rusům a třetí Rakušanům. Další národnosti představují staticky nevýznamnou veličinu.

Návštěvnost českých lázní cizinci

Budeme rádi, když na náš článek odkážete jako na zdroj informací: http://www.e-lazne.eu/navstevnost-ceskych-lazni