Dětské lázně

U nemocných dětí i toho nejmenšího věku mají opakované pobyty v lázních velmi dobré účinky. V některých případech vede pobyt v lázních k zastavení nemoci již v časném stádiu. Nemoc se tak u dítěte buď vůbec nevyvine, nebo dojde k jejímu úplnému potlačení. Vždy ale platí, že by dítě mělo odjet do lázní co nejdříve po prvních projevech nemoci.

Na léčbu dětí se specializují:

Léčba pro nejmenší

Pro dětský organismus představují lázeňské procedury velmi šetrný způsob léčby. Po absolvování lázeňského pobytu se dítěti znatelně uleví, je méně nemocné a často u něj dojde k vysazení léků, které až doposud bralo. Lázeňské procedury mohou absolvovat již děti od 2 let věku, které jsou schopné se těchto lázeňských aktivit účastnit.

Zlepšení fyzického a psychického stavu

Dětem doporučuje lázeňský pobyt ošetřující lékař na základě návrhu na lázeňskou léčbu. Ten může zároveň vystavit i žádost o doprovod dítěte, kterou musí řádně odůvodnit. Nejčastějšími pacienty jsou děti, které trpí astmatem nebo jinými dýchacími problémy, děti po obrně nebo úrazech. Další výhodou lázeňského pobytu je skutečnost, že děti jsou ve společnosti jiných dětí s podobnými problémy, což pomáhá k pocitu sounáležitosti a lepšího psychického stavu.

Volný čas

Děti a dorost absolvují během lázeňského pobytu nejenom ozdravné procedury, které jim po prohlídce doporučí ošetřující lékař, ale také mají možnost dalších aktivit. Lázeňské prostředí vybízí k pobytu v přírodě, což už samo o sobě zlepšuje fyzický i psychický stav mladých pacientů. V řadě lázeňských komplexů bývají také zábavné aktivity sestavené adekvátně k dětskému věku.