Bahenní koupele a zábaly

Bahenní zábalyPokud se vydáte s problémy svého pohybového aparátu do lázní a lékař vám předepíše slatinné koupele a zábaly, začne vás zajímat, co to rašelina vlastně je a proč je léčivá. Rašelina je nahromaděný, částečně rozložený rostlinný materiál, který obsahuje organické látky a organické kyseliny. V upraveném stavu se používá pro přípravu léčivých lázní a zábalů, zejména při onemocnění kloubů. Již lékař Paracelsus popsal účinky rašelinné koupele proti některým chorobám. Později se Napoleonovi vojáci dozvěděli o účincích rašeliny ve slatinných koupelích v Egyptě a přinesli tyto poznatky do Evropy. V 19. století pak byly rašelinné lázně založeny v mnoha evropských zdravotních střediscích.

Před vlastním použitím se musí vytěžená slatina upravit – odstraní se hrubé příměsi , směs se rozdrtí na malé částečky a nakonec se přidává voda a vzniklá hmota se zahřívá na teplotu 37 – 39 stupňů Celsia. Připravená hmota se používá ve formě slatinného zábalu nebo po přidání další vody ve formě slatinné koupele. Slatina patří mezi tzv. peloidy, což jsou přírodní látky vzniklé geologickými pochody. Účinky peloidních procedur jsou především tepelné. Ty jsou způsobeny konzistencí slatiny. Díky své hustotě totiž slatina vede teplo až sedmkrát pomaleji než voda, proto se v ní organismus prohřívá šetrněji a především intenzivněji.

V České republice se rašelina těží na Šumavě, ve Slavkovském lese a v mnoha dalších lokalitách, zejména v blízkosti věhlasných slatinných lázní. Například Františkovy Lázně, které byly založeny již v roce 1793, se staly prvními slatinnými lázněmi na světě. My se však dnes zaměříme na lázně Velichovky, kde se na léčebné účely používá hustá slatina, která má ojedinělé složení. Jedná se o křídovou slatinnou zeminu, která je napájena vodou s obsahem uhličitanu vápenatého a železa. Ložisko se nachází nedaleko lázeňského areálu a jeho zásoby jsou odhadovány zhruba na 150 – 200 let. Pacienti přijíždějí do Velichovek zejména s onemocněním pohybového aparátu, dále po úrazech a po operacích kostí a kloubů včetně kloubních náhrad.

Zpět na ostatní články